Päivitetty 25.5.2018.

Tietosuojaseloste kertoo sinulle miksi ja miten ELaine Oy käsittelee henkilötietoja toiminnassaan. Luethan tietosuojaselosteen huolellisesti.

Tietosuojaseloste sisältää informaatiota siitä, mikä taho asiakastietoja kerää, mitä tietoja ja mistä syystä niitä kerätään, kenelle tietoja voidaan luovuttaa, kuinka tietoja säilytetään, mitkä ovat sinun oikeutesi tietojen suhteen sekä kuinka asiakastiedot suojataan.

1. REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä toimii ELaine Oy.
Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
ELaine Oy
Y-tunnus: 2820115-4

Voit kysyä tästä tietosuojaselosteesta tai henkilötietojesi käsittelystä ottamalla yhteyttä puhelimitse tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen elina@zenanahollola.fi

2. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN

 • Henkilötietoja kerätään kuluttaja-asiakkailta ryhmäliikuntapalvelujen yhteydessä. Yritys kerää ja käsittelee henkilötietoja, jotka
 • olet antanut yhteydenoton tai asioinnin yhteydessä, esim. kun otat yhteyttä pyytääksesi tarjousta tai lisätietoja palveluista ja
 • syntyvät palveluita käytettäessä
 • ELaine Oy kerää ja käsittelee asiakkaistaan seuraavia henkilötietoja:
 • perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (sähköposti, osoite ja puhelinnumero);
 • asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten ELaine Oy:n toimittamia palveluita koskevat tiedot, maksutiedot, laskutustiedot sekä asiakasyhteydenotot; sekä
 • yksilöharjoittelun osalta olennaisia henkilötietoja joilla varmistetaan asianmukainen ja asiakkaan yksilölliset tekijät huomioivat seikat palvelun suunnittelussa, kuten tulon syy, yksilöharjoitteluun liittyvät tiedot, kuten liikunta- ja muut harrastukset, terveydentila, jne (jäljempänä “Asiakastiedot”).

Kaikkiin Asiakastietojen käsittelyyn osana asiakkaan tilan arviointia on rekisteröity antanut suostumuksensa.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

ELaine Oy käsittelee vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoiminnan harjoittamiseen ja asiakassuhteen hoitamiseen (mukaan lukien laskutus).

3.1 Palvelun tarjoaminen ja asiakassuhteiden hallinta

ELaine Oy käsittelee henkilötietoja ensisijaisesti tarjotakseen ja toimittaakseen palveluita sinulle. Tällöin henkilötietojen käsittely perustuu sinun ja ELaine Oy:n väliseen sopimukseen.

3.2 Lakien noudattaminen

ELaine Oy voi käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi esim. koskien kirjanpitoa tai toteuttaakseen viranomaisten (esim. veroviranomainen) lakiin perustuvat tietopyynnöt.

3.3 Muut tarkoitukset, joihin olet suostunut

ELaine Oy voi käsitellä henkilötietojasi myös muihin tarkoituksiin, mikäli olet antanut suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn.

4. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN JA LUOVUTTAMINEN

 • Elaine Oy voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tilanteissa:
 • lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, esim. toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyihin liittyen; 
 • kun on perusteltua uskoa, että luovuttaminen on muutoin välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi; ja
 • sinun suostumuksellasi osapuolille, joita suostumus koskee.

5. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN EU/ETA:N ULKOPUOLELLE

ELaine Oy ei käsittele henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Henkilötietojasi säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa.

Esimerkiksi, asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tyypillisesti henkilötietoja, jotka ovat tarpeen vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassaolevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti.

Lisäksi kirjanpitosäännökset puolestaan velvoittavat säilyttämään tiettyjä henkilötietoja kuusi vuotta. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

7. SINUN OIKEUTESI

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai, joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa. Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle, sovellettavan lain mukaisesti.

Kun henkilötietojasi käsitellään suostumuksen perusteella (esimerkiksi Asiakastiedot) sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä poistopyynnön meille osoitteeseen elina@zenanahollola.fi

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tästä: 

http://www.tietosuoja.fi/fi

8. HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN

Tietoturvan osalta ELaine Oy:llä on käytössään asianmukaiset tietoturvatoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi hävittämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytökseltä, asiattomalta pääsyltä tietoihin tai luvattomalta luovuttamiselta.

Esimerkiksi, Asiakastietoja kerätään sähköisessä ja manuaalisessa muodossa ja niitä säilytetään salasanalla suojatussa tai lukitussa tilassa johon on pääsy vain liiketoiminnan harjoittajalla sekä työntekijällä. Lisäksi sähköiseen tietojärjestelmään tallennetut rekisteröityjä koskevat tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimenpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

9. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Ajantasainen versio tietosuojaselosteesta löytyy aina ELaine Oy:n omistaman Liikuntastudio Zenana kotisivuilta zenanahollola.com . Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta. Tiedotamme olennaisista muutoksista kotisivuilla.

Ota yhteyttä muuttaaksesi asiakastietojasi